Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Yedek Kayıt Listesi

 

FAKÜLTEMİZ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM YILI YAZ DÖNEMİNDE KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAYLARIN İSİM LİSTELERİ AŞAĞIDA İLAN EDİLMİŞ OLUP; KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

*Program başvuru yoğunluğu itibariyle bir (1) sınıf oluşturulabilecek alanlar gözetilerek açılmıştır. Diğer alanlar güz döneminde açılması planlanan formasyon programındaki yeni başvurularda değerlendirilecektir.

                *Yedek adayların kayıtları  : 28-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında  Eğitim Fakültesi Öğrenci Bürosunda yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. 

                   *Pedagojik Formasyon Programına kazanan adaylardan beyanına aykırı bilgi olduğu taktirde kayıt yapılmayacaktır.  Kayıt yapıldıktan sonra kaydını sildirenlerin ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir

 Kayıt için istenen belgeler Mezunlar için;

 a) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir Onaysız ve onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir).

 b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).

c) Transkript (Onaysız ve onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir).

 d) 1 adet fotoğraf (En çok altı aya öncesine ait, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olmalıdır).

e) Dekont ( Adayın adına “Adayın T.C.Kimlik nosunun bulunduğu “ Ziraat Bankası IBAN TR740001000033396214225010 nolu hesaba 1027.00 TL. Formasyon Bedeli ifadesi yazdırılarak yatırılan ücretin dekontu)

3.’ncü ve 4.’ncü sınıf öğrencilerinin kesin kaydı için;

 a) Öğrenci belgesi (Onaylı).

 b) Onaylı Transkript.

 c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır).

d) 1 adet fotoğraf (En çok altı ay öncesine ait adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olmalıdır.)

e) Dekont. ( Adayın adına “Adayın T.C.Kimlik nosunun bulunduğu “ Ziraat Bankası IBAN TR 740001000033396214225010 nolu hesaba 1027.00 TL. Formasyon Bedeli ifadesi yazdırılarak yatırılan ücretin dekontu)

                 DERS MUAFİYETİ (MEZUNLAR VE OKUYAN ÖĞRENCİLER)

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak isteyenler için (formasyon programında her iki dönemde okutulacak tüm dersler için, seçmeli dersler hariç) derslerin başladığı ilk hafta içinde Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Ders Muafiyeti için istenilen belgeler:

  1. Başvuru dilekçesi (fakülte öğrenci işleri bürosundan temin edilecektir)
  2. Ders içerikleri (onaylı, ıslak imzalı ve mühürlü)
  3. Transkript (onaylı)

       *Öğretmenlik Uygulaması  dersinden muaf olabilmek için 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında şahsen aşağıdaki belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır. Muaf sayılan derlser için ücret iadesi yapılmayacaktır.

       *Öğretmenlik Uygulaması Dersi Muafiyeti için İstenilen belgeler :

a) Özel Öğretim Kurumlarında veya MEB'ebağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları belge ile Öğretmenlik yaptığınıbelgeleyenler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

b) SGK hizmet Belgesi (e-devlet üzerinden)

c) Başvuru dilekçesi ( fakülte öğrenci işleri bürosundan temin edilecektir.

 

NOT:  KAYITLAR ŞAHSEN VEYA NOTER VEKALETİ İLE YAPILACAKTIR.

 

 

 

 


yedek liste ilanı.pdf