Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fakülte Hakkında

 1- Birimin Tarihsel Gelişimi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.

2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur. 2017 yılında Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma çerçevesinde bölüm ve anabilim dalı yapılanmalarında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda var olan anabilim dalları oluşturulan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim Bölümleri altında anabilim dalı olarak yapılandırılmıştır.

2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu  ADÜ Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih ve 97/9892 sayılı kararıyla kurulmuş ve 1999-2000 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Fakültemiz mevcut yapıda;


• Eğitim Bilimleri Bölümü

o Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı  (EPÖ)
o Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı (EY)
o Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı  (EÖD)
o Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (RPD)


• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

o Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı (FBE)
o Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (ME)


• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

o Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı (SBÖ)
o Türkçe Anabilim Dalı (TÖ)


• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

o İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (İDE)


• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

o Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (BÖTE)


• Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

o Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (ME)
o Resim Eğitimi Anabilim Dalı (RE)


• Temel Eğitim Bölümü

o Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (SÖ)
o Okulöncesi Öğretmenli Anabilim Dalı (OÖÖ)


• Özel Eğitim Bölümü

o Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı (ZEE)
o Özel Yeteneklilerin Eğitimi Anabilim Dalı (ÖYE)


olmak üzere toplam 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı 16 Anabilim dalı ile eğitim öğretimini üniversitemizin gelişim politikaları ile ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda sürdürmektedir.