Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Genel Bilgiler

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara resim-iş öğretmeni, üniversitelere akademisyen ve araştırmacı yetiştirmektedir.
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında kurularak, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamıştır.2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Milli Eğitim sisteminin belirlediği esaslar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş, laik ve demokratik düşünceyi özümsemiş Resim-İş Öğretmenlerinin yetişmesini sağlamak. Ülkemizi Ulusal ve Uluslar arası düzeyde temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak. Örgün ve Yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak. Üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak.
Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik,laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü ilköğretim ve orta öğretime yönelik Resim-iş Eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.
Education Fine Arts, which is a program to train teachers from elementary fine arts schools in grades 1st to 12nd. The objective of the program is to educate qualified teachers who are aware of developmental Characteristics of the children, promote self-esteem, motivation, aesthetic awareness, cultural exposure, creativity, improved emotional expression, as well as social harmony and appreciation of diversity.
8 atölye, 1 grafik atölyesi, 1 baskı atölyesi, 5 derslik
1 baskı makinesi, 6 donanımlı bilgisayar