Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. ADEM ÖZDEMİR

Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Öğretmenliği (Dr) / 2003

Prof.Dr. ALİ RIZA ERDEM

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yöneticiliği Ve Denetçiliği Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi Ve Planlaması (Yl) (Tezli) / 1996
Lisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / İlköğretim Öğretmenleri Pr. (Lisans Tamamlama) / 1999
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetçiliği (Dr) / 2002

Prof.Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU

Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 1980
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 1983
Doktora
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Dr) / 1990

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1997
Doktora
Arızona State Unıversıty / Elementary Mathematıcs Educatıon / İlköğretım Matematık Eğıtımı / 2004
Post-Doktora
Arızona State Unıversıty / Elementary Mathematıcs Educatıon / İlköğretım Matematık Eğıtımı / 2005

Prof.Dr. ERSEN YAZICI

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. / 2002
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Dr) / 2009

Prof.Dr. ESİN ACAR

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Mıssourı-columbıa / Currıculum And ınstructıon / 2002
Doktora
Unıversıty Of ıllınoıs / Eğıtım / 2007
Doktora
Unıversıty Of ıllınoıs At Urbana-champaıgn / Currıculum And ınstructıon / Elementary Educatıon / 2007
Lisans
İstanbul Üniversitesi / Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Sosyoloji Pr. (Açıköğretim) / 2020

Prof.Dr. HATİCE ÖZENOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Biyoloji Öğretmenliği Pr. / 1997
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2000
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Botanik (Dr) / 2005
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Öğretmenliği (Dr) / 2006

Prof.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr) / 2007

Prof.Dr. İRADE ABBASOVA

Doktora
Bakü Müzık Akademısı / / 2006

Prof.Dr. KERİM GÜNDOĞDU

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Pr. / 1989
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Newcastle Upon Tyne {england} / Eğıtım / 1997
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Dr) / 2004

Prof.Dr. NESRİN ÖZSOY

Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. / 1977
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Yl) (Tezli) / 1979
Doktora
Uludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Dr) / 1989
Post-Doktora
Purdue Unıversıty / Eğitim Teknolojileri / Matematik Eğitimi / 1997

Prof.Dr. NİLGÜN YENİCE

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Biyoloji Öğretmenliği Pr. / 1987
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1990
Doktora
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Eğitimi (Dr) / 1995

Prof.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Dili Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1998
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr) / 2005

Prof.Dr. ONUR TOPOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Öğretmenliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Dr) / 2010

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli) / 1996
Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fatih Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr. / 1985
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli) / 1998
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetçiliği (Dr) / 2001

Prof.Dr. RUKEN AKAR VURAL

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 1997
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2000
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Bırmıngham / Drama ın Educatıon / 2020
Doktora
Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Dr) / 2005
Post-Doktora
Unıversıty Of Exeter / Drama / 2011

Prof.Dr. SULTAN BAYSAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Coğrafya Öğretmenliği Pr. / 1989
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Eğitimi (Yl) / 1993
Doktora
Unıversıty Of Exeter / Department Of Geography / 1998

Prof.Dr. TARIK TOTAN

Lisans
Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr. / 2005
Yüksek Lisans
Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) / 2011

Prof.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Psikolojisi (Dr) / 2009

Prof.Dr. ZEKİYE MELTEM SÖYLEMEZ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-iş Öğretmenliği Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-iş Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1997
Sanatta Yeterlik
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim (Sy) / 2006

Doç.Dr. AHMET BİLDİREN

Lisans
Marmara Üniversitesi / Atatürk Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezsiz) (İö) / 2003
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim (Dr) / 2016

Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) / 2015

Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü / Anaokulu Öğretmenliği Pr. (İö) / 2003
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr) / 2011

Doç.Dr. BERTAN AKYOL

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2005
Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezsiz) (İö) / 2009
Doktora
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr) / 2013

Doç.Dr. BİLGE AYRANCI

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Öğretmenliği Pr. / 2004
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. (Açıköğretim) / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Dr) / 2013

Doç.Dr. BİLGEN KIRAL

Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Amasya Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö) / 2001
Yüksek Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr) / 2015
Post-Doktora
Unıversıty Of Dayton / Educatıonal Admınıstratıon Department /

Doç.Dr. BURAK FEYZİOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Kimya Öğretmenliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Kimya Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Kimya Öğretmenliği (Dr) / 2006

Doç.Dr. CEREN SAYGI GERÇEKER

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Dr) / 2009

Doç.Dr. DİLEK KARIŞAN KORUCU

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2008
Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim (Dr) / 2014

Doç.Dr. ELÇİN ÜNAL

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-iş Öğretmenliği Pr. / 1989
Yüksek Lisans
Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-iş Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1997
Sanatta Yeterlik
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Grafik (Sy) / 2010

Doç.Dr. ELİF ALADAĞ

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı / 1998
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı / 2007

Doç.Dr. ERKAN KIRAL

Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / Muhasebe-finansman Bölümü / Muhasebe - Finansman Pr. (Açıköğretim) / 2000
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Yaşar Doğu Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr. (İö) / 2002
Yüksek Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Teftişi (Dr) / 2012
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Hukuk Bölümü / Adalet Pr. (Açıköğretim) / 2017
Post-Doktora
Unıversıty Of Dayton / Educatıonal Leadershıp Program /

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr) / 2008

Doç.Dr. FARUK KALAY

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı (Dr) / 2012
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe (Yl) (Tezli) / 2020

Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi (Dr) / 2011

Doç.Dr. HATİCE ALTUNKAYA

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2010
Doktora
İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Dr) / 2015

Doç.Dr. İBRAHİM GÖKDAŞ

Lisans
Gazi Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Teknoloji Eğitimi Bölümü / İş Ve Teknik Eğitimi Pr. / 1986
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 1996
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojisi (Dr) / 2003

Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2001
Doktora
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 2008
Post-Doktora
Allıant ınternatıonal Unıversıty / Calıfornıa School Of Proffessıonal Psychology / 2017

Doç.Dr. NERMİN KORUKLU

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı / 1992
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı / 1998
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) / 2003

Doç.Dr. PINAR YENGİN SARPKAYA

Lisans
Ankara Üniversitesi / Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Dili Pr. / 1985
Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 1997
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetçiliği (Dr) / 2005

Doç.Dr. SADULLAH SERKAN ŞEKER

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı / 2001
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı / 2006
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2011

Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr) / 2009

Doç.Dr. SONER ALADAĞ

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği / 2005
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim / Sınıf Öğretmenliğ / 2009
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. (Açıköğretim) / 2020

Doç.Dr. ŞERİFE AK

Lisans
Ankara Üniversitesi / Sağlık Eğitim Fakültesi / Sağlık Eğitimi Bölümü / Sağlık Eğitimi Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojisi (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojisi (Dr) / 2008

Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Pr. / 1995
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Yl) (Tezli) / 1999
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) / 2006
Lisans
İstanbul Üniversitesi / Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Sosyoloji Pr. (Açıköğretim) / 2020
Yüksek Lisans
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli) / 2020

Dr. Öğr. Üyesi ADİL ADNAN ÖZTÜRK

Lisans
Ege Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Tarih Pr. / 1986
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli) / 1990
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr) / 1997

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AYTAÇ

Önlisans
Akdeniz Üniversitesi / ısparta Mühendislik Fakültesi ısparta Meslek Yüksekokulu / Halıcılık Pr. / 1991
Lisans
Sakarya Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı Kilim Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Tekstil Tasarımı (Dr) / 2018

Dr. Öğr. Üyesi AHU SİMLA DEĞERLİ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-iş Öğretmenliği Pr. / 2005
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Sanatı (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-iş Eğitimi (Dr) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi ARZU TANIŞ ÖZÇELİK

Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fatih Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Pr. (5 Yıllık) / 2007
Yüksek Lisans
The Pennsylvanıa State Unıversıty {pennsylvanıa} / Müfredat Ve Öğretim / 2011
Doktora
The Pennsylvanıa State Unıversıty / Eğıtım Programları Ve Öğretım / 2016

Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ELİTOK KESİCİ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2000
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi BELGİN BAĞIRLAR

Lisans
Çağ Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (Tam Burslu) / 2003
Yüksek Lisans
Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Kültürü Ve Edebiyatı (Yl) (Tezsiz) / 2006
Doktora
İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi BERKER BULUT

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2013
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Dr) / 2018

Dr. Öğr. Üyesi BESTE DİNÇER

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 2009
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 2014

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AYDIN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Dilbilim (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dil Bilimi (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi CEYHUN SERVİ

Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Zihin Engelliler Öğretmenliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Kaynaştırma Programları (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim (Dr) / 2018

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ÖZEN ÜNAL

Lisans-Yandal
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö) / 2007
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (İö) / 2007
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi DİDEM AYDOĞAN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr. / 2006
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi DURİYE ESRA ANGIN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Anaokulu Öğretmenliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN EKİCİ

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / Fizik Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi (Dr) / 2009

Dr. Öğr. Üyesi ESİN ÖZER

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı / 1993
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi EVİN ERDEN TOPOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Öğretmenliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2011
Sanatta Yeterlik
Yaşar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Sy) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi GALİP GENÇ

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö) / 2008
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2010
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim (Dr) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN AKSU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Öğretmenliği Pr. (5 Yıllık) / 2007
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr) / 2018

Dr. Öğr. Üyesi GÜLİZ TURGUT DOST

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / 2005
Yüksek Lisans
Boston College / Lynch School Of Educatıon - Currıculum And ınstructıon / 2007
Doktora
Boston College / Lynch School Of Educatıon- Currıculum And ınstructıon / 2012

Dr. Öğr. Üyesi GÜLNUR AYDIN

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Öğretmenliği Pr. / 2006
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi HANİFE CAN ŞEN

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2003
Bütünleşik Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr) / 2010
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Web Tasarımı Ve Kodlama Pr. (Açıköğretim) / 2019

Dr. Öğr. Üyesi MAVİ AKKAYA YILMAZ

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü / İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ULUTAŞ

Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. (İö) / 2002
Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli) / 2006
Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / 2006
Doktora
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr) / 2015
Doktora
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TAHA ESER

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM ÇENGEL

Lisans
Ege Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA AKKAYA

Lisans
Balıkesir Üniversitesi / Necatibey Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Tarih Öğretmenliği Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeniçağ Tarihi (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi MÜJDAT AĞCAYAZI

Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. / 2009
Yüksek Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Yl) (Tezli) / 2016
Doktora
Kırıkkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi MÜSLİME GÜNEŞ

Lisans
Ege Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Tarih Pr. / 1989
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli) / 1992
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr) / 1998

Dr. Öğr. Üyesi NİSA BAŞARA BAYDİLEK

Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Sinop Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2010
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2015
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Web Tasarımı Ve Kodlama Pr. (Açıköğretim) / 2019
Lisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Felsefe Bölümü / Felsefe Pr. (Açıköğretim) /

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE BIKMAZ BİLGEN

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı /
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Hukuk Bölümü / Adalet Pr. (Açıköğretim) /

Dr. Öğr. Üyesi REYHAN DEMİR

Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi / Burdur Eğitim Fakültesi / Resim-iş Öğretmenliği Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-iş Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-iş Öğretmenliği (Dr) / 2008

Dr. Öğr. Üyesi SERDAR ÇİFTCİ

Lisans
Gazi Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Pr. / 2003
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojileri (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi SERHAN ULUSAN

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. / 2003
Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. / 2006
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN ŞENÇİÇEK

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-iş Öğretmenliği Pr. / 1984
Sanatta Yeterlik
Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-iş Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1990

Dr. Öğr. Üyesi ŞÜKRÜ KARA

Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim (Yl) (Tezli) / 1984
Sanatta Yeterlik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim (Sy) / 1989

Dr. Öğr. Üyesi TANER ARABACIOĞLU

Lisans
Gazi Üniversitesi / Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Öğretmenliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi VASFİ ÇİLİNGİR

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Öğretmenliği Pr. / 1984
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1997
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 2012

Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ TURGUT

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2001
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Florıda / School Of Educatıon- Currıculum And ınstructıon- Esol- ıngılız Dılı Egıtımı / 2002
Doktora
Unıversıty Of Florıda / Eğıtım / 2006

Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL GİRGİN

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türkçe Öğretmenliği Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 1999
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe Öğretmenliği / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 2003
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi (Dr) / 2012

Öğr.Gör. ABDULLAH KIVRAK

Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik Ve Cam Bölümü / Seramik Ve Cam Tasarımı Pr. / 1986
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik Ve Cam Bölümü / Seramik Ve Cam Tasarımı Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uygulamalı Sanatlar Anasanat Dalı (Dr) / 2000

Öğr.Gör. ALİ YÜKSEL

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Kimya Öğretmenliği Pr. / 1977
Lisans-Yandal
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Pr. (İö) / 1980
Yüksek Lisans
/ / 1990

Öğr.Gör. EMİNE İNCİ

Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı /
Doktora
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr) / 2019

Öğr.Gör. GÖKÇE ÖZDİL TEKCE

Lisans
/ / 2005
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2008

Öğr.Gör. HASAN CAN OKTAYLAR

Lisans
Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı / 1987
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi (Yl) (Tezli) / 1997

Öğr.Gör. SADİ YILMAZ

Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı / 1998

Öğr.Gör. SELCEN AYDOĞAN

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü / Anaokulu Öğretmenliği Pr. (İö) / 2003
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2007
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / 2010

Öğr.Gör. SİBEL GÜLDALI DERELİ

Arş.Gör. ALAATTİN ARIKAN

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli) / 2014
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2019
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr) / 2019

Arş.Gör. AYŞE YILMAZ

Lisans
Uludağ Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı / 2015
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr) / 2020

Arş.Gör. BETÜL ALTAY

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 2013
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı / 2018

Arş.Gör. BURCU ALTUN

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2011
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) / 2014
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi (Dr) (Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Ortak) / 2020

Arş.Gör. DERYA AKBAŞ

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr) /

Arş.Gör. EMRAH HİĞDE

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2010
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen Ve Matematik Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi (Dr) / 2018

Arş.Gör. EYÜP YILMAZ

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Erzincan Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2013
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Eğitimi (Dr) / 2019

Arş.Gör. FULYA TORUN

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Bilişim Sistemleri (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr) / 2018

Arş.Gör. HEDİYE CAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr. / 2009
Lisans-Yandal
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr. / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı / 2012
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim (Dr) / 2020

Arş.Gör. HÜSEYİN YEMEN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Öğretmenliği Pr. / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi (Dr) / 2020

Arş.Gör. KADRİYE UÇAR

Lisans
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı / 2014
Doktora
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr) / 2020

Arş.Gör. LÜTFİ BUDAK

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Tarih Pr. (İö) / 2002
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Öğretmenliği (Yl) (Tezsiz) / 2004
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih (Dr) / 2019

Arş.Gör. MEHMET ALTIN

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İö) / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2018
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) /
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. (Açıköğretim) / 2020
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Web Tasarımı Ve Kodlama Pr. (Açıköğretim) /
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Web Tasarımı Ve Kodlama Pr. (Açıköğretim) /

Arş.Gör. MUHAMMED EKEN

Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2020

Arş.Gör. NİLGÜN KİRİŞÇİ

Lisans
Balıkesir Üniversitesi / Necatibey Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı / 2006
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi / Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı / 2013
Doktora
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı / 2019

Arş.Gör. NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ

Lisans
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı / 2012
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) / 2019

Arş.Gör. SELİN GÖKÇE

Lisans
Kafkas Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö) / 2013
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Zihin Engelliler Öğretmenliği (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr) /

Arş.Gör. TAHİR YILMAZ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) / 2014
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi (Dr) (Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Ortak) / 2020

Arş.Gör. TUĞÇE MERVE SAĞIR

Lisans
Maltepe Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü / Üstün Zekalılar Öğretmenliği Pr. (Tam Burslu) / 2014
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim (Dr) /

Arş.Gör. YILDIZ YILDIRIM GÖRGÜLÜ

Lisans
Gazi Üniversitesi / Gazi Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Kimya Öğretmenliği Pr. (5 Yıllık) / 2012
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr) /

Arş.Gör. ZEYNEP AYSAN ŞAHİNTAŞ

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
/ /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.