Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Akademik Danışmanlık Hakkında

Fakültemizde öğrenim gören lisans seviyesindeki öğrencilere, lisans öğreniminin birinci döneminden itibaren mezun olana kadar üniversiteye ve akademik yaşama uyum süreçlerinde “akademik danışmanlar” danışmanlık yaparlar.
Akademik danışmanlar;
 • fakültemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında ilgili birim tarafından görevlendirilirler;
 • yönetmelik maddeleri ve ders planları çerçevesinde öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrencilere danışmanlık yaparlar;
 • haftanın belirli gün ve saatlerinde danışmanı olduğu öğrencileri kabul ederek onların gereksinim duydukları konularda öğrencilere yardımcı olurlar;
 • öğrencilere görüşme saatlerini dönem başında ilan ederler;
 • öğrencilerle her dönem en az bir kez toplantı yaparlar;
 • Öğrenci Bilgi Formu’nun dönem başında öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlar ve bu formları arşivlerler.
Bu süreçte öğrencilerden;
 • hak ve sorumluluklarıyla ilgili, üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunlara uygun davranmaları;
 • ilan edilen görüşme gün ve saatlerine uymaları;
 • belirlenen saatler arasında sorunlarını danışmanları ile paylaşmaları;
 • her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders kayıt, ders bırakma-ekleme, dersten çekilme tarihlerinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak ders seçme, ekleme-bırakma, dersten çekilme ve seçilen, eklenip-bırakılan, çekilen dersleri, bizzat (yüz yüze ya da online) danışman ile birlikte belirleyerek kesinleştirilmesini sağlamaları beklenir.

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında her türlü soru ve sorunlarınızı size atanmış olan akademik danışmanlarınıza iletebilirsiniz. Akademik danışmanınız size yardımcı olacaktır. Eğer çözülemeyen sorunlarınız olursa onları da aşağıdaki sırayı takip ederek ilgili mercilere iletebilirsiniz.
 
 • Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Bölüm Başkanlığı
 • Dekanlık
 • İlgili Daire Başkanlığı
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Rektörlük