Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

2020 MEMNUNİYET ANKETLERİ YAYINLANDI: KATILIMINIZ BEKLENİYOR

Üniversitemizi ve bağlı bulunulan birimleri değerlendirmek amacıyla hazırlanan Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi yayınlandı.

Siz değerli personel ve öğrencilerimizin görüşlerinizden elde edilen verilerin Üniversitemizde yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağını belirtir ankete katılımınızı bekleriz.

Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak hazırlanan anketler ekte yer almaktadır.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ  (ÜNİVERSİTE)

Öğrencimizin Üniversitemizden memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/EEcEZFGHyFfA2vpM9

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ  (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜ)

Öğrencimizin Okuduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul veya Enstitümüzden memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/c9WRcfdJJtcq5bsLA

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ  (ÜNİVERSİTE)

Akademik personelimizin Üniversitemizden memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/ecpmrVDeHKmDJk4C8

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ (FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL)

Akademik personelimizin çalıştığı Fakülte/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulumuzdan memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/xrdc9iTmpKKgqiUM8

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ    (ENSTİTÜ)

https://forms.gle/Kzc6qMinhg68yY1b6

Akademik personelimizin bağlı olarak çalıştığı Enstitümüzden memnuniyetine ilişkin anket.

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ  (ÜNİVERSİTE)

İdari Personelimizin Üniversitemizden memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/qBJKe67eJKEL9KwTA

 

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ  (DAİRE BAŞKANLIKLARI/KOORDİNATÖRLÜKLER VB.)

Üniversitemizdeki idari birimlerde (Daire başkanlıkları/Koordinatörlükler vb) çalışan İdari Personelimizin çalıştığı birimdeki memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/vdTqo7DrLVAXZtB26

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜ)

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitümüzde çalışan idari personelimizin çalıştığı birimdeki memnuniyetine ilişkin anket.

https://forms.gle/reiz2b34xzLzDntk9