Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İlköğretim Öğrencilerine Elektronik Ortamda Ağız Bakım Eğitimi


25.02.2021 tarihinde Aydın İli Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle Ekrem Çiftci İlköğretim okulunda toplam 250 öğrenciye 14 oturum ile yirmişer dakikalık ağız bakım eğitimi bilgilendirilmesi 5. sınıf stajyer öğrencilerin sunumlarıyla dekan yardımcıları Doç. Dr. V. Özgen Öztürk ve Dr. Öğrt. Üyesi Yener Okutan’ın koordinatörlüğünde elektronik ortamda gerçekleşti. İlk oturuma il Milli Eğitim şube müdürü Sabahattin Yakıcı da katıldı.  Yoğun katılımın olduğu gözlenen sunum ilköğretim öğrencilerinin soruları ile sonlandı. 


20210316083055-IZMK6JICR4UENKRESIM1-000035226481232900703813.jpg