Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Araştırma Uygulama Merkezi

Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Araştırma Uygulama Merkezi

İLK ADUZEM UZAKTAN EĞİTİM ETKİLEŞİMLİ DERSİ VERİLDİ


İLK ADUZEM UZAKTAN EĞİTİM ETKİLEŞİMLİ DERSİ VERİLDİ


30.03.2020 pazartesi günü ‘ADUZEM Uzaktan Eğitim’in etkileşimli derslerle başladı. Fakültenin ilk etkileşimli dersi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜRSOYTRAK  tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz derse yüksek katılım gösterdiler. İlk ders konu anlatımın ardından soru-cevap yapılarak tamamlandı.


18.jpeg