Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Tanıtım

Diş Hekimliği Fakültemizde; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi,  Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi,
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), Ortodonti ve Periodontoloji Anabilim Dalı
olmak üzere sekiz anabilim dalı bulunmaktadır.
Buna ek olarak Fakültemiz Ege bölgesinde kamu Diş Hekimliği Fakülteleri
arasında tek olma özelliği taşıyan, dört yatak kapasiteli, Genel
Ameliyathanesiyle; genel anestezi altında engelli bireyler, küçük yaş çocuk
hastalar, ileri ortodontik cerrahi işlemler gibi her türlü dental işlemleri
yapabilme kapasitesine sahiptir.
Yine Fakültemiz Ülkemizde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki belgesine sahip
ilk ve tek kamu diş hekimliği fakültesidir. Bu yetkiyi bölgesinde almaya hak
kazanan ilk kamu kurumu da Fakültemiz olmuştur. Bu amaca yönelik Kuşadası
ilçemizde yer alan Üniversite kampusu alanında ayrı bir ek hizmet binası
oluşturulmuş bulunmaktadır.
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul eden
Fakültemizde; 3 Profesör, 8 Doçent ve 13 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere
toplam 24 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Yine 2013-2014 yıllarında
Fakültemiz uzmanlık eğitim öğrencilerini de kabul etmeye başlamıştır. Halen
sekiz Anabilim Dalımızda toplamda 44 uzmanlık öğrencimize uzmanlık eğitimi
verilmektedir. Bu güne kadar 36 uzman diş hekimi Fakültemizden mezun
olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir.
2020-21 eğitim-öğretim dönemi mezuniyetimiz sonrası eğitim görmekte olan
lisans öğrenci sayımız 447'dir. Eğitimlerimiz Fakültemiz ana hastane binasının
bulunduğu şehir merkezinde yer alan kampusumuzde Fantom ve Preklinik
Laboratuarlarımız ile Üniversitemiz Merkez Kampusunde yer alan
sınıflarımızda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca Temel
Tıp, Fantom ve Preklinik laboratuarlarında klinik öncesi uygulamalı eğitim
almakta, 3. sınıfın ikinci dönemiyle, başlangıçta gözlemci statüsünde olarak
Fakültemiz hastanesinde uygulama yapmaya başlamaktadırlar. Merkez
kampusta yer alacak yeni Fakülte eğitim binası ve hastanesine yönelik süreç
başlamış bulunmaktadır. Tamamlanmasıyla çok daha modern ve büyük
alanlarda eğitim ve hasta hizmet verilemesi mümkün olacaktır.