Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Tarihçe

Tarihçe:


Fakültemizin bulunduğu bina Aydın’da ayakta kalan eski binalardandır. Tam tarihi farklı kaynaklarda farklı olarak anlatılmaktadır. Gerçek olan şu ki binamız 1800’lü yılların sonunda ya da 1900’lü yılların başında inşaa edilmiştir. Bu kadar değerli bir Fakülte binasına sahip olmaktan hepimiz gurur ve onur duyuyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında Devlet hastanesi olarak hizmet vermiş olan bu bina daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredilmiş ve Tıp Fakültesi binası olarak 1993-2010 yılları arasında Aydın halkına faydalı olmuştur. Şimdide değerli halkımıza Diş Hekimliği Fakültesi olarak yine sağlık alanında yıllarca hizmet verecektir.

Aydın Devlet hastanesinin web sitesinde binamızın tarihçesi “Aydın –İzmir devlet demiryolu yapılırken, (İngilizler-İtalyanlar ve Fransızlar tarafından) karakol olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. D.D.Y İnşaatı bittikten sonra 1892 yılına kadar karakol olarak kullanılan bu bina Millet Hastanesi adıyla hizmete girmiş. Daha sonraki yıllarda Bölge halkının yardımları ile parça parça olmak üzere çeşitli birimler ilave edilerek hastane büyütülmüş. Sağlık Bakanlığı’na geçen hastanenin adı Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş ve hizmete devam etmiştir.” Diye anlatılmaktadır. 

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Hastanesinin web sitesinde ise “Aydın’da hastane yapılması için 1918 yılında Dr. Ali Saim başkanlığında bir dernek kurularak bu günkü hastane binasının temeli atılmıştır. Aydın ili 1919'da işgale uğrayınca Dr.Saim Bey Çine'ye göçmüş, hastane inşaatı tamamlanamamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Aydın ve yöresi Yunan işgali altında iken bina, Yunan ordu karakolu olarak kullanılmıştır. Savaş sonrası yapılan büyük değişim sırasında göçmenlerin geçici olarak konakladığı bir yer olarak görev yapmıştır. Ardından, Aydın Memleket Hastanesi haline dönüşen yapı 1928’lerde iki hekim ile hizmet vermiştir. Bu sayı giderek artmış 1930’lu yıllarda röntgen ve göz poliklinikleri, 1950’li yıllarda verem pavyonu ve yeni poliklinik binası hizmete girmiş, 1970’lerde idare binası, 1992’de de Sosyal Tesis binası eklenmiştir.

Aydın Devlet Hastanesi binası 1993 yılında 3837 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı yasa hükmündeki kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı yasa ile 78 ve 109 sayılı yasa hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki yasa ile Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Tıp Fakültesi bünyesine, Sağlık Bakanlığı ile Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan anlaşma ile devredilmistir. 1993 yılında devralınan bu tarihi bina aslına, uygun olarak onarılıp, 1996 yılından itibaren gelişmesini sürdürmüş ve Tıp Fakültesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.” diye anlatılmaktadır.