Diş Hekimliği Fakültesi - ADÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Diş Hekimliği Fakültesi - ADÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Protetik Diş Tedavisi

 

 

 

Prof.Dr.  M.Şamil AKYIL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Yener OKUTAN

Dr. Öğretim Üyesi  Baykal YILMAZ

Dr. Öğretim Üyesi Göknil ALKAN DEMETOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Esra Talay ÇEVLİK

Arş.Gör.Dt. Beste IŞIL

Arş.Gör.Dt. Emre ÇELİKDOĞAN

Arş. Gör. Dt. Tuba TOPRAK

Arş. Gör. Dt. Öykü SİLMEOĞLU

Arş.Gör.Dt. Ömer Faruk TURANOĞLU