Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Kalite Politikamız

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi;

• Nitelikli personeli ve paydaşlarının katkıları ile sürekli gelişen, eğitim öğretim hizmeti sunmayı,
• Uluslararası düzeyde kabul gören, dalında öncü eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
• Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, insan hayatının önemini ilke edinmiş, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,
• Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, enerji verimliliğine önem gösteren sürekli iyileştirmeye ve hasta memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,
• Tüm birimlerin katıldığı, aynı hedefe yöneltildiği ve yüksek performansla çalışmalarının sağlandığı bir yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,
• Kendisini sürekli yenileyen, araştırmacı, sorgulayıcı, çözüm odaklı, toplumsal duyarlılığa sahip, etkin iletişim becerileri olan bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,
• Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirip, uygulamayı,
• Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, üniversitenin ve fakültenin vizyonu, misyonu, hedef ve amaçlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi geliştirmeyi,

Kendisine kalite politikası olarak benimsemiştir.