Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

Misyon

 Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda bağımsız araştırma yapabilecek, bilinen yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilecek, yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile değerlendirip yorumlayabilecek ve yaptığı çalışmalarla bilime yenilikler getirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Vizyon

Sosyal bilimleri alanındaki araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, bilimsel düşünceye sahip, çevre bilinci olan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.