Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet İşlemleri

1. Tez Savunma Sınavı Tutanak Formunun Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

2. Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci tezinin 1* adet ciltlenmiş, 2 adet CD’ye yüklenmiş halini ve Tez Veri Giriş Formunu (3 adet) Enstitüye teslim eder.**

3. Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet işlemleri görüşülür.

4. İlişik Kesme Formu (FORM 55) doldurulur ve birimlere imzalattırılır.

5. İlişik Kesme Formu ve öğrenci kimlik kartı Enstitüye teslim edilir.

6. Öğrenciye Geçici Mezuniyet Belgesi veya hazır ise Diploması teslim edilir.

 

* 1 Adet tez Enstitüde kalacaktır. Öğrenci bunun haricinde jüri üyeleri ve kendisi için dilediği kadar tez çoğaltımı yapabilir.

** Tezlerin Enstitüye teslimi konusunda Öğrenci İşlemleri sekmesi altında yer alan “Savunma Sonrası Tez Teslimi” sekmesindeki adımları takip ediniz.