Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Savunma Sonrası Tez Teslimi

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek tezinin, 1* adet ciltlenmiş ve 1 adet CD’ye yüklenmiş halini, Enstitüye teslim eder.

İzlenmesi Gereken Adımlar;

1. Varsa tez savunma sınavındaki düzeltmeleri yapar.

2. Öğrenci tezinin son halinin çıktısını alarak, Tez Yazım Kılavuzuna uygunluğu açısından kontrol edilmek üzere Enstitüye getirir.

3. Enstitü, öğrencinin tezini, Tez Yazım Kurallarına uygunluk açısından denetler.

4. Öğrencinin tezi, Tez Yazım Kılavuzuna uygun değil ise, hatalı olan yerlerin düzeltilmesi istenir.

5. Öğrencinin tezi, Tez Yazım Kılavuzuna uygun ise, Enstitü tarafından “tez numarası” verilerek basım için öğrenciye teslim edilir.

6. Öğrenci tezini bastırır ve tezde imzalanması gereken bütün kısımları imzalayarak/imzalatarak Enstitüye teslim eder.

                                         

* 1 Adet tez Enstitüde kalacaktır. Öğrenci bunun haricinde, jüri üyeleri ve kendisi için dilediği kadar tez çoğaltımı yapabilir.