Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Savunma Öncesi Tez Teslimi

(Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için; ilgili dönemde mutlaka Kayıt Yenileme işlemini yapmış olması gerekmektedir.)

İzlenmesi Gereken Adımlar;

1. Tezini tamamlayan öğrenci, tez savunma sınavına girebilmek için tez danışmanına başvurur.

2. Danışmanın, tezi savunulabilir görmesi durumunda öğrenci, öncelikle intihal raporunun alınabilmesi için tezinin bir nüshasını (World hali*) sosyalbilimler@adu.edu.tr adresine gönderir.

3. Danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığı, “Tez Savunma Jüri Formunu” doldurarak, sınav tarihinden en az 15 gün önce, Enstitüye gönderir.

4. Enstitü intihal raporunu alır ve raporu, hem öğrencinin hem de danışmanının mail adresine gönderir.

5. Öğrenci tezini çoğaltarak jüri üyelerine teslim eder ve tez teslimi esnasında “Tez Teslim Tutanağını (FORM 5)” jüri üyelerine imzalatır (Tezin jüri üyelerine posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda, gönderi belgesi imza yerine kabul edilir).

6.  “Tez Teslim Tutanağı” öğrenci tarafından tez savunma sınav tarihinden önce Enstitüye elden veya mail yoluyla teslim edilir.

7. Öğrenci, jüri üyelerine tez ile birlikte intihal raporunu da teslim eder. 

 

 

* Lütfen World’ün en güncel versiyonunu kullanınız.