Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Yazım Kılavuzu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu güncellenmiştir. 
Öğrencilerimizin tezlerini yeni tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir.