Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans - Tezsiz

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Programı Tamamlama Koşulu:

 • Öğrencinin tezsiz yüksek lisans programını tamamlayabilmesi için;

En az 10 ders (30 ulusal kredi) ve Dönem Projesi ile 60 AKTS’yi sağlaması gerekmektedir.

 • Dersler; hem zorunlu hem de seçmeli derslerden oluşabilir.
 • Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için, programın zorunlu derslerini mutlaka alması ve ders/derslerden başarılı olması gerekmektedir.
 • Başarısız olunan seçmeli bir ders ise, başka bir seçmeli ders ile telafi edilebilir.
 • Dönem Projesi zorunlu olup öğrencinin mutlaka başarılı olması gerekmektedir. Öğrenci 2. Yarıyılında derslerinin yanında Dönem Projesi’ne kayıtlanır.

Programın Süresi:

 • Tezsiz yüksek lisans programının süresi 2 yarıyıldır. Bu süreye en fazla 1 yarıyıl daha eklenebilir. Program en fazla 3 yarıyılda tamamlanmak zorundadır.
 • Kesin kayıt tarihinden itibaren 3 yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim Ücreti ve Kayıt Yenileme:

 • Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydını yenilemek zorundadır.
 • Ders kaydını yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından faydalanamaz. Ayrıca kayıt yenilenmeyen dönem de programın tamamlanma süresinden sayılır.
 • Öğrencinin ders kayıt işlemlerine başlayabilmesi için öncelikle ilgili dönemin öğrenim ücretini yatırması gerekmektedir.
 • Programın belirtilen süreler içerisinde tamamlanabilmesi için öğrencinin, ilk iki yarıyıl sonu toplamında en az 60 AKTS’lik derse yazılması (kayıt yaptırmış olması) gerekir.
 • Ders kayıt işlemleri, OBİS programı üzerinden gerçekleştirilir.

Mezuniyet:

 • Programı tamamlama koşullarını sağlayan ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, proje teslim koşullarını yerine yetirmesi durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.