Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, Geleneksel Türk Müziklerinin icrası ve icranın kuramsal temellerine dair uygulama ve bilimsel araştırmaları kapsamaktadır. Geleneksel Türk Müziği Bölümüne bağlı olarak açılması öngörülen programda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği olarak nitelendirilebilecek olan türlere ilişkin icralar ve bu icraların kuramsal yönlerini de ortaya koyan bilimsel nitelikte araştırmaların yapılması öngörülmektedir.
Açılan program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olmayacaktır.
Master derecesi
Geleneksel Türk Müzikleri tezli yüksek lisans programı giriş sınavı, anasanat dalında adayların bilimsel-sanatsal durumlarının tespitine yönelik yapılacak iki aşamalı (Kuramsal Yeterlik Sınavı ve performans sınavı) bir sınavdır. Sınavın değerlendirilmesi Kuramsal Yeterlik Sınavı ve Performans Sınavının % 50’si, varsa Merkezi Sistem Yabancı Dil Sınav Puanının % 10’u, lisans not ortalamasının % 40’ı, alınarak oluşturulmaktadır. Değerlendirmenin baraj puanı (70) yetmiştir.
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programına, ülkemizde bulunan devlet ya da vakıf üniversitelerinin Türk Müziği ile ilgili lisans programlarından mezun olmuş tüm öğrenciler, üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabul koşulları çerçevesinde başvurabilir. Adayın bu alandaki Lisans not ortalamasının% 40'ı toplam baraj puanına etki edecektir.
Ders alma dönemi, iki yarıyıl olarak belirlenmiştir. En az 120 AKTS ders alma aşamasını başardıktan sonra Tez aşamasına geçilmektedir.