Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans” diploması verilir.
Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir.
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Yüksek Lisans
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına başvuru ve kayır, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, eğer derslerin kredi ve içerikleri bu programda verilenlerle ilişkili ise, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Öğrencilerin Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için: Ana Bilim Dalı tarafından belirlenen minimum ders yükü saatini en çok dört yarıyıl içinde tamamlamaları; kayıt oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları; en az 8 ders veya 24 kredi almaları (40 AKTS); yüksek lisans bitirme semineri hazırlamaları (seminerler “başarılı” veya başarısız” olarak değerlendirilir 4 AKTS) ; uzmanlık alan dersinden başarılı olmaları (32 AKTS); yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez jürisi önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir.