Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü, kuruluş aşamasında olan bir bölüm olarak, 1 doçent, 4 yardımcı doçent kadrosu ile yoluna devam etmektedir. Günümüz halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarının temelini, kurumlar ile hedef kitleleri arasında doğru diyalog oluşturmak yatmaktadır. Halkla ilişkiler alanında öğrencilerimiz, kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler metinlerinin yazımı, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk yönetimi, kriz yönetimi gibi güncel çalışma ve uygulamalarla sağlam bir donanıma sahip olurken, reklam alanında ise teorik ve uygulamalı dersler sayesinde, ayrıca sahip olduğumuz uygulama birimleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen, yarışmalarda adını duyurabilen iletişimciler olarak yetişmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan 4 bölümden birisi olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini almıştır.
Bölümümüzün temel amacı, meslek kurallarına ve etik değerlere bağlı, sorgulayan, katılımcı, demokratik iletişim profesyonelleri ve uzmanlarıyetiştirmektir. Çağın gereklerine uygun şekilde Türkiye’de ve uluslar arası alanda çalışabilecek; nitelikli, üretken; analitik ve eleştirel düşünebilen; mesleki etik sorumluluklarının ve kamu yararının gereklerinin bilincinde; iletişim becerilerine sahip iletişimciler ve medya uzmanları yetiştirmek; İletişim ve medya çalışmaları ve ilgili disiplinlerarası konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde, nitelikli akademik araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek
Eğitimde ve araştırmada, ulusal ve uluslar arası düzlemde profesyonel dünya ve bilimsel platformlarda kendini kabul ettirmiş bir mükemmeliyet merkezi olmak.
Kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla iletişim ve medya çalışmalarınının çokdisiplinli ve disiplinlerarası niteliğini yansıtan bir eğitim vermek, Türkiye’de ve uluslar arası alanda içerik üretimi, tasarımı ve yönetimi alanında çalışabilecek medya ve iletişim profesyonelleri yetiştirmek, Bilgi, iletişim ve medya teknolojilerindeki son gelişmelerin gerektirdiği kuramsal birikimi kazandırmak ve uygulamalı çalışma olanaklarını yaratmak, Medya ve iletişim sektörlerinde yeni istihdam olanakları vaadeden alanlarda iş ve kariyerlere yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak, İlgili sektörlerle yapılacak çok yönlü işbirliği ve proje temelli çalışmalar ve uygulamalar aracılığıyla, üretkenliği ve yaratıcılığı özendirmek, Medya, iletişim ve ilgili alanlarda araştırma yapma, veri derleme, değerlendirme ve bilgi üretmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak, Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile demokratik ve katılımcı, çoğulcu ve eleştirel yaklaşımları ve eşitlikçi ve özgürlükçü iletişim modellerini desteklemek.
Fakülte bünyesinde öğrencilerin uygulama çalışmalarını yapabilecekleri bir televizyon stüdyosu oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda 180 m²lik bir alan tahsis edilmiş ve televizyon stüdyosu olarak yapılandırılmıştır. Bunun yanında 40 bilgisayarlı bir MAC Stüdyosu, 25 bilgisayarlı Kurgu Atölyesi ve fotoğraf stüdyosu öğrenci uygulamaları için kullanılmaktadır.
3 Adet Full HD dış çekim kamerası, 2 Adet Avid kurgu sistemi, DSLR Fotoğraf makineleri, ses ve ışık donanımıyla yine öğrencilerinin uygulama derslerine destek oluşturulmuştur.