ADÜ Menü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Bir toplumun gelişebilmesi için sağlıklı bir ekonomiye sahip olması gerekir. Bir iktisatçı olarak etki yaratmak için, ekonomi teorisinin sağlam bir anlayışına, politikaların piyasaları nasıl etkileyeceğini ve bu karmaşıklıkları geniş bir kitleye çevirme becerisini yorumlamak için analitik becerilere ihtiyacınız vardır. Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans Programı, kariyerinizde ve dünyada bir fark yaratmak için size bilgi, kimlik bilgileri ve analitik ve iletişim becerileri kazandırmak için uygulanan ekonomi alanında uzmanlaşmış bir Master programı sunmaktadır. Bu yüksek lisans derecesi saygın ekonomistler ve akademisyenler grubu tarafından öğretilir. Araştırma başarıları ve deneyimi etkileme deneyimi, çevrimiçi sınıfa gerçek dünya uygulamasını getirir. Bunlar sizi, insan ve örgütsel davranışları nicelleştirip analiz etmeye, ekonomik modelleri yorumlamaya, hipotezleri test etmeye, istatistiksel ve matematiksel kuramları uygulatmaya ve finansal sistemi öğrenerek en sonunda ekonomi üzerinde olumlu bir etki yapmaya hazırlayacaktır. Sonuç olarak, kazanç gücünü artıracak ve yerel, ulusal veya küresel çapta önemli ekonomik kararlar alma fırsatına sahip olan ekonomi derecesi almaya hak kazanacaksın .
Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans programı 2016 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Bu program Türkiye de açılan ilk Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans programıdır.
Uygulamalı Ekonometri ekonomi bilimi disiplininin bir parçasıdır ve matematiksel ve istatistiksel verilerin analizini ele alır. Uygulamalı Ekonometri Programı uzmanların etkin ekonomik modeller geliştirmelerine, problem çözmelerine, yeni teorileri test etmelerine ve verileri analiz etmelerine yardımcı olur. Uygulamalı Ekonometri, çeşitli ekonomik olayların kantitatif analizine dayanır. Uygulamalı Ekonometri alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri, öğrencilere analiz edilip değerlendirilebilecek teorilere ampirik içerik katmayı öğretmektedir. İstatistik teori ekonomi sorularını çözmeye yardımcı olan ekonometrik modellerin ve yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Veriler genellikle gözlemlerle toplanır ve standart istatistiksel modeller kullanılarak işlenir. Regresyon analizi, ekonometride önemli bir role sahiptir ve istatistiksel teknik olarak problem çözmeye katkıda bulunur. Bu tekniklerden ve analitik araçlardan en iyi nasıl yararlanılacağını öğrenmek için dünya çapındaki üniversitelerde Ekonometri'de Yüksek Lisans ve Lisans bölümleri bulunmaktadır.
Ekonometri, ticaret sektörleri, hükümetler, danışmanlık şirketleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için sorunları çözmeye yardımcı olur. Uygulamalı Ekonometri derece mezunları sigorta şirketlerinde, bankalarda, pazarlama şirketlerinde, devlet kurumlarında, danışmanlık firmalarında ve daha pek çok alanda bir analist, veri bilimcisi veya modelleme ve içgörü liderleri olarak çalışabilmektedir. UYGULAMALI EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BENİ NEREYE GÖTÜRECEK? Bu dereceden mezun olan öğrenciler, şu alanlarda uzmanlaşacaklar: • Ekonometrik modelleme tekniklerinin pratik uygulamaları • Ekonomik teori, bilgi, ilkeler, teknikler ve verilerin uygulanmasında analitik beceri • Ekonometrik modellerin tahmini için kullanılmasının açıklanması, uygulanması ve eleştirel olarak değerlendirilmesi, farklı ekonomik politika ve karar verme seçeneklerinin değerlendirilmesi • Politika ve iş karar sorularına hitap etmeyi öğrenme yöntemlerini uygulama
Adnan Menderes Üniversitesi'nde Ekonometri alanındaki iki yıllık Yüksek Lisans programı, öğrencilere ekonomik teori ve niceliksel yöntemler konusunda geniş bir yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Program, ekonomik teorinin kullanımına odaklanmakta ve ekonometrik metodolojiyi bir bütün olarak ya da özellikle alt sektörlerdeki toplumdaki ekonomik ve siyasi konuların anlaşılması, modellenmesi ve değerlendirilmesi için araçlar olarak öğrenme olanağı sağlamaktadır. İlk dönem, öğrencilere kamu finansmanı da dahil olmak üzere finansal ekonomi hakkında daha derin bilgi sağlar. Programın odağı, alanın tüm yönlerini kapsamaya çalışmak yerine, analitik kapasiteleri oluşturmaktır. Finans, mikro ekonomi ve makroekonomi alanlarında kullanılan modelleri oluşturmak, kullanmak ve eleştirmek için gerekli becerileri öğrencilere kazandırmaktır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu