Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Yüksek Lisans Derecesi, dünyadaki üniversitelerde bilim veya teknoloji ile ilgili bir alanda lisansüstü eğitimin tamamlanması için verilen bir derstir. Yüksek Lisans programına kaydolmak, mesleki kariyerinde önemli bir yatırım yapmak anlamına gelir. Yüksek Lisans derecesi alarak elde edilebilecek gelişmiş kariyer olanaklarına ek olarak, öğrenciler değerli kişisel beceriler geliştirir ve Doktora çalışması için önemli bir ön şartı yerine getirirler.