ADÜ Menü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuştur. Sosyoloji Bölümü 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Lisans Programında eğitim-öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçe, öğrenim süresi 4 yıl olan Sosyoloji Bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri örgün eğitimde devam etmektedir. Lisans programının yanı sıra Sosyoloji Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı bulunmaktadır. Sosyoloji Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek Lisans Programı ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ile ortak yürütülen Doktora Programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle bağımsız olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevi sırasıyla Prof. Dr. Gülsen Demir, Prof. Dr. Ümit Tatlıcan, Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ tarafından sürdürülmüştür. Mevcut Sosyoloji Bölüm Başkanlığı Prof. Dr.Ümit TATLICAN tarafından yürütülmektedir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyolojik bilgi üretimine, araştırma ve uygulamalara katkıda bulunmak. Sosyal-kültürel yapının niteliği ve sorunlarını sosyal bilim bakış açısıyla çağdaş, eleştirel ve yaratıcı olarak değerlendirebilen, çağdaş bilimsel donanıma sahip özgün ve özgür araştırmaları yürütebilen, sorumluluk bilinci, toplumsal ve çevre duyarlılığı yüksek, ülke çıkarlarını gözeten, meslek ahlâkına ve bilimsel etik değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmek.
Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde aktif olarak bilgi üreten, toplumsal sorunlara yönelik politikalar öneren, uygulamalarda yer alan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olmak.
Toplumsal Yapı, Kurumlar, süreçler ve toplumsal eylemi sosyolojik bir perspektiften inceleyebilmek için gerekli olan temel bilgi ve donanımı kazandırmak, Sosyolojik yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapabilme becerisi kazandırmak, Sosyolojik kurumlar ve yaklaşımlar ışığında analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak, Dünyadaki ve ülkedeki sosyal problemler hakkında farkındalık yaratmak ve bu problemlere ilişkin çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak, Disiplinler arası bakabilme becerisi kazandırmak, Toplumsal süreçlere ve gelişmelere ilişkin öngörüde bulunabilecek donanımı kazandırmak.
Sosyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde, Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Sosyoloji bölümü bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 15 kişilik 1 derslik ve 1 seminer odasına sahiptir.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu