Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir.
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarih alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
1- Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma 2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden gerekli puanı sağlama
Enstitüye yatay/dikey geçişlerde; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Eğitim süresi, iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. En az 21 krediyi tamamlayacak ve ayrıca seminer dersi alan öğrenciler, 120 AKTS ile mezun olurlar.