Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dersler

1.Yarıyıl
Demir Çağda AnadoluBölüm Seçmeli Antik Çağ Yontu Sanatı IBölüm Seçmeli Antik Dönem Seramiği IBölüm Seçmeli Filoloji ve Epigrafi Çalışmaları IBölüm Seçmeli M. Ö. II. Binde Doğu AnadoluBölüm Seçmeli M. Ö. II. Binde Batı Anadolu IBölüm Seçmeli İon Mimarlığının Doğuşu IBölüm Seçmeli Batı Anadoluda Savunma Mimarisi IBölüm Seçmeli Anadolu Pers Sanatı IBölüm Seçmeli Anadolu'da Hellenistik Dönem SeramiğiBölüm Seçmeli Antik Çağda Ege'de Yaşam IBölüm Seçmeli Hellen ve Roma Dininde Yer Altı Tanrıları ve Kültleri IBölüm Seçmeli Neolitik Dönemde AnadoluBölüm Seçmeli Erken Tunç Çağı Anadolu'sunda Bölgesel KültürlerBölüm Seçmeli Batı Anadolu İlk Tunç Çağı KronolojisiBölüm Seçmeli Anadolu'da Ölü Gömme Gelenekleri IBölüm Seçmeli Batı Anadolu ve Ege Adalarındaki Prehistorik ve Protohistorik YerleşimlerBölüm Seçmeli Mimari Heykeltıraşlık IBölüm Seçmeli Tarih Yazımı IBölüm Seçmeli Küçükasya Kent Tarihi IBölüm Seçmeli Anadolu’da Arkaik Dönem Seramikleri IBölüm Seçmeli Batı Anadolu Hellenistik Dönem İmar Faaliyetleri IBölüm Seçmeli Anadolu Uygarlıklarında İnsanın Kültürel Gelişimi ve Dönüşümü IBölüm Seçmeli Batı Anadolu Terrakotta Figürinleri IBölüm Seçmeli Hellenistik ve Roma Dönemi’nde Anadolu’da Heykeltraşlık Sanatı ve Ekolleri IBölüm Seçmeli Büyük Menderes Vadisi Arkeolojik Araştırmaları IBölüm Seçmeli Karia ve Lykia Mezar Heykeltraşlığı Tipolojisi IBölüm Seçmeli Anadolu Anıt Heykeltraşlığı IBölüm Seçmeli Hellenistik ve Roma Dönemi Heykel İkonografisi IBölüm Seçmeli Lydia Arkeolojisi IBölüm Seçmeli Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu Bilimsel İnceleme ve Yazma YöntemleriZorunlu
2.Yarıyıl
Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu SeminerZorunlu M. Ö. I. Binyıl’da Anadolu Maden SanatıBölüm Seçmeli Antik Çağ Roma Yontu SanatıBölüm Seçmeli Antik Dönem Seramiği IIBölüm Seçmeli Filoloji ve Epigrafi Çalışmaları IIBölüm Seçmeli M. Ö. II. Binde Batı Anadolu IIBölüm Seçmeli İon Mimarlığının Doğuşu IIBölüm Seçmeli Batı Anadoluda Savunma Mimarisi IIBölüm Seçmeli Anadolu Pers Sanatı IIBölüm Seçmeli Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi SeramiğiBölüm Seçmeli Antik Çağda Ege'de Yaşam IIBölüm Seçmeli Hellen ve Roma Dininde Yer Altı Tanrıları ve Kültleri IIBölüm Seçmeli Kalkolitik Çağda Güneydoğu Anadolu ve MezopotamyaBölüm Seçmeli Hititler ve Ege Bölgesinin Kültürel Siyasal İlişkileriBölüm Seçmeli M. Ö. II. Binde Orta Anadolu Yerel SeramiğiBölüm Seçmeli Anadolu'da Ölü Gömme Gelenekleri IIBölüm Seçmeli Kolonizasyon ve Doğu-Batı İlişkileriBölüm Seçmeli Mimari Heykeltıraşlık IIBölüm Seçmeli Tarih Yazımı IIBölüm Seçmeli Küçükasya Kent Tarihi IBölüm Seçmeli Anadolu’da Arkaik Dönem Seramikleri IIBölüm Seçmeli Batı Anadolu Hellenistik Dönem İmar Faaliyetleri IIBölüm Seçmeli Anadolu Uygarlıklarında İnsanın Kültürel Gelişimi ve Dönüşümü IIBölüm Seçmeli Batı Anadolu Terrakotta Figürinleri IIBölüm Seçmeli Hellenistik ve Roma Dönemi’nde Anadolu’da Heykeltraşlık Sanatı ve Ekolleri IIBölüm Seçmeli Büyük Menderes Vadisi Arkeolojik Araştırmaları IIBölüm Seçmeli Karia ve Lykia Mezar Heykeltraşlığı Tipolojisi IIBölüm Seçmeli Anadolu Anıt Heykeltraşlığı IIBölüm Seçmeli Hellenistik ve Roma Dönemi Heykel İkonografisi IIBölüm Seçmeli Lydia Arkeolojisi IIBölüm Seçmeli