Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Arkeoloji Yüksek Lisans programı, teorik dersler yanında öğrencilerin bilgilerini uygulayabilecekleri kazı ve araştırma projeleri gibi uygulama alanlarına yönelik eğitim öğretim vermektedir.
Erasmus, Farabi gibi değişim programları uygulanmaktadır.
Yüksek Lisans
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.
Öğrenciler başvurdukları takdirde daha önce eğitimini aldıkları programla ilgili kredi ve not talepleri ilgili birim tarafından karara bağlanır.
Toplamda en az 21 kredilik; en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yapmak zorunludur.