Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Mali Hukuk Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Tezli yüksek lisans programına yatay geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans tez çalışmasını (60 AKTS karşılığı) tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.