Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Ekonomi-Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans (Tezsiz İkinci Öğretim) Programında 2 yarıyıl eğitim verilmesi planlanmaktadır. Programda bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ekonomi-Finans ve Bankacılık Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.