ADÜ Menü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Yüksek Lisans
2 Yıllık yüksek lisans programı
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddesinin hükümleri uygulanır.
Uluslararası Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Adnan Menderes Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.
1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu