Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tesiz yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl sürmektedir. Dersler, haftada 3 gün olmak üzere akşam yürütülmektedir.
Başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisi, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Eğitim Programları ve Öğretim alanında Bilim Uzmanı
Eğitim fakültesi mezunu olmak, lisans not ortalaması en az 60 olmak
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrenciler başvuruları bir hafta içerisinde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Zorunlu ve seçmeli derslerin başarılı şekilde tamamlanması