Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı mevcut kadrolu öğretim üyeleri açısından iki programla yüksek lisans programını, bir programla da doktora programını yürütebilecek konumdadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında kadrolu olarak “Eğitim Programları ve Öğretim” Bilim Dalında iki profesör, bir doçent, üç yardımcı doçent; “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” Bilim Dalında dört yardımcı doçent; “Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi” Bilim Dalında bir profesör, iki yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ilk kez Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programıyla 2005 yılında, Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programıyla 2006 yılında öğrenci almıştır.
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı; Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi Teftişi- Planlaması ve Ekonomisi bilim dallarında, ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden, farklı ilgi alanları edinmiş, yeni fikirlere açık, kendini geliştirme yollarını arayan, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalının vizyonu alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilen, Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anabilim Dalında, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim dalları ile ilgili gelişmelerde aktif rol alabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, değerlere saygılı bireyler için etkili bir eğitim verebilmektir.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, eğitim bilimleri ve uygulama alanlarındaki çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anabilim Dalında, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim dallarında uzmanlaşmış, eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayacak bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemizde 8 adet özel donanımlı olmak üzere 19 adet derslik bulunmaktadır. Bir adet yüksek lisans dersliği, bir adet doktora dersliği de lisansüstü dersleri için özel olarak düzenlenmiştir. Bir adet bilgisayar odası ve bir adet kütüphane öğrencilerin kullanımına açıktır. Ayrıca 2 adet fizik laboratuvarı, 1 adet fen laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Bütün dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Laboratuvarlar ve özel derslikler gerekli ekipmanlarla donatılmıştır. Yüksek lisans ve doktora derslikleri de özel gereksinimlere göre düzenlenmiştir.