Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Bölüm bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana; eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin uygulama yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Arkeoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Batı Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yapma ve tarihsel mirasın korunması için oluşturulan ilk organizasyonlardan biridir.
Bölümümüz uzman arkeologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Arkeolojik alanların ve anıtların korunması. Arkeolojik kazı ve araştırmalar yaparak raporlarını yayınlamak. Anadolu tarihi, kültürü ve arkeolojisi adına araştırmalar yürütmektir.
Arkeolojik kentlerin ve anıtların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, müze ve arşiv yönetimi amaçlanmaktadır.
Yüksek Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.
Yüksek Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.