Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kalite Yönetimi

Birim Kalite Temsilcileri

Başkan      : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin DAM Sosyal Bilimler Entitü Müdür Yardımcısı

Üye            : Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN Sosyal Bilimler Entitü Müdür Yardımcısı

Yedek Üye : Mehmet GÜRSES- Sosyal Bilimler  Enstitüsü Enstitü Sekreteri