Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kayıt Silme İşlemleri

Kayıt silme işlemi iki durumda gerçekleşmektedir.

1. Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16/1 maddesine göre; yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

2. Öğrencinin kendi isteği ile kaydı silinebilir.

Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

Birinci maddeye göre kayıt silme;

1. Enstitü her dönem sonu itibarıyla öğrencilerin durumlarını kontrol eder.

2. Yerleştiği programın azami süresini aşan veya azami süreler içerisinde ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir.

İkinci maddeye göre kayıt silme;

1. Öğrenci kaydının silinmesini içeren dilekçesini Enstitüye verir.

2. İlişik Kesme Formu (FORM 55) doldurulur ve birimlere imzalattırılır. (Dilekçe ile birlikte Enstitüye teslim edilir).

3. Enstitü Yönetim Kurulunda dilekçe karara bağlanır.

4. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez.

5. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.