Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

Enstütü Müdürü(Başkan)

ahmet.bakkalci@adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin DAM

Enstütü Müdür Yardımcısı

metindam@adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Enstütü Müdür Yardımcısı

 

Doç.Dr. Yaşar KUZUCU

Aile Danışmanlığı

 

Prof. Dr. Suat ATEŞLİER

Arkeoloji

 

Doç. Dr. Hatice EROL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

h.erol@adu.edu.tr

Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA

Eğitim Bilimleri

rsarpkaya@adu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Öznur ÖZDAMAR GIOVANIS

Ekonometri

oznur.ozdamar@adu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Şahin BULUT

Ekonomi-Finans ve Bankacılık İnterdisipliner

 

Doç. Dr. Hatice Hale BOZKURT

Halkla İlişkiler

 

Prof. Dr. Yavuz KILIÇ

Felsefe

 

Doç. Dr. Cemal İYEM

İnsan Kaynakları

 

Doç. Dr. İsmet ATEŞ

İktisat

iates9@gmail.com

Prof. Dr. Sultan BAYSAN

İlköğretim

sbaysan@adu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ERDEMİR GÜNGÖRMÜŞ

İşletme

gundogmus@adu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Arzu KORUCU

Kadın Çalışmaları

 

Dr. Öğrt. Üyesi Şansel ÖZPINAR

Maliye

 

Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI

Maliye(Aydın İktisat)

 

Prof. Dr. Hacer HARLAK

Psikoloji

hharlak@adu.edu.tr

Prof. Dr. Halim ESEN

Radyo Televizyon

 

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

fngenc@adu.edu.tr

Prof. Dr. Ümit TATLICAN

Sosyoloji

utatlican@adu.edu.tr

Prof. Dr. Tanju DEMİR

Tarih

 

Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK

Turizm

gerbay@adu.edu.tr

Prof. Dr. Caner IŞIK

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Prof. Dr. Yücel BOZDAĞLIOĞLU

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları(Aydın İktisat)

 

Doç. Dr. Utku YAPICI

Uluslararası İlişkiler

 

Doç. Dr. Emre CENGİZ

Uluslararası Ticaret

emre.cengiz@adu.edu.tr

Prof. Dr. Sezgin DEMİR

Uygulamalı Ekonometri

sdemir@adu.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep ASLAN

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

 

Prof. Dr. Mustafa ÇETİN

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Mehmet GÜRSES

Enstitü Sekreteri

mgurses@adu.edu.tr