Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

İki yıllık disiplinlerarası Yüksek Lisans Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, multidisipliner bir yaklaşımla bilgi, toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek, özellikle Türkiye'deki kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna bir çözümleme getirmeyi hedefler.
Özünde toplumsal değişim sürecine katkıda bulunmak gibi bir misyonu olan Kadın Çalışmaları Programının bu amaca ulaşması üç boyutlu bir hedefe doğru yönelmesini gerekli kılmaktadır. Bu hedef, bilgi/teori (akademik kurumlar), uygulama/eylem (kadın hareketi ve sivil toplum kuruluşları) ve siyasal oluşumu (yerel, ulusal ve uluslararası karar verme odakları) alanlarını kapsamaktadır. Buna göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı kapmasında yürütülecek olan eğitim ve araştırma faaliyetleri ile diğer toplumsal faaliyet alanları arasında bir dönüt (feedback) sistemi oluşturarak değişim sürecinin edilgen bir parçası olacaktır. Böyle bir vizyon içinde düşünüldüğünde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı ileride de yüksek bilimsel düzeyi hedefleyen bir uzmanlık alanı olmayı sürdüreceği gibi aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği konularındaki vazgeçilmez duyarlılığı gerek üniversite içi gerek üniversite dışı kurumlara yaymak yönünde kendisini bir referans noktası haline getirecektir.