Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı)
Kadın Çalışmaları Ana bilimdalı 1 yıl ders aşaması ile birlikte iki yıl lisans üstü eğitim vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kadın Çalışmaları Anabilim dalı alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Lisans diploması not ortalaması en az 2.30; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 60 puan almış olmak.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve tezi başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.