Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
Halkla İlişkiler kurumların, şirketlerin ve bireylerin gerek kamu gerekse medya ile yürüteceği iletişim süreçlerini düzenleme biçimidir. İletişim, bilgi ve medya çağı olarak adlandırılan çağdaş dünyada halkla ilişkiler uzmanlığı çok önem kazanmış durumda. Hızla değişen iletişim ortamları, gelişen teknolojiler ve iletişim yöntemleri, iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşan bir halkla İlişkiler anlayışını gerektiriyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.
Halkla İlişkiler Meslek Uzmanı
Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmesi için ilanda belirtilen bütün şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Adayın bir lisansüstü programa başvuru yapabilmesi için başvuru tarihi sonuna kadar mezun durumda olması gerekir.
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun “100” üzerinden en az “60” olması gerekir. Bu notların altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayın başarılı ya da başarısız değerlendirmesinde sadece mülakat notu dikkate alınamaz.
(1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu; 1) ALES notunun %50’si, 2) Bilim sınavı ve/veya mülakat notunun % 30’u, 3) Lisans mezuniyet notunun % 20’si, (2) Bilim sınavı; yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılabilir. (3) Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması halinde katkıları eşittir. (4) Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. Bilim sınavının mazeret sınavı yoktur. (5) Başarı notu yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda bilim sınavı notu dikkate alınır. Bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet notu dikkate alınır. (6) Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. (7) Lisansüstü programlara başvurularda mezuniyet notu çevriminde YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosu dikkate alınır.