Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Uygulamalı Ekonometri mezunları Ekonometris ünvanı alır.
Bir toplumun gelişebilmesi için sağlıklı bir ekonomiye sahip olması gerekir. Bir iktisatçı olarak etki yaratmak için, ekonomi teorisinin sağlam bir anlayışına, politikaların piyasaları nasıl etkileyeceğini ve bu karmaşıklıkları geniş bir kitleye çevirme becerisini yorumlamak için analitik becerilere ihtiyacınız vardır. Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans Programı, kariyerinizde ve dünyada bir fark yaratmak için size bilgi, kimlik bilgileri ve analitik ve iletişim becerileri kazandırmak için uygulanan ekonomi alanında uzmanlaşmış bir Master programı sunmaktadır. Bu yüksek lisans derecesi saygın ekonomistler ve akademisyenler grubu tarafından öğretilir. Araştırma başarıları ve deneyimi etkileme deneyimi, çevrimiçi sınıfa gerçek dünya uygulamasını getirir. Bunlar sizi, insan ve örgütsel davranışları nicelleştirip analiz etmeye, ekonomik modelleri yorumlamaya, hipotezleri test etmeye, istatistiksel ve matematiksel kuramları uygulatmaya ve finansal sistemi öğrenerek en sonunda ekonomi üzerinde olumlu bir etki yapmaya hazırlayacaktır. Sonuç olarak, kazanç gücünü artıracak ve yerel, ulusal veya küresel çapta önemli ekonomik kararlar alma fırsatına sahip olan ekonomi derecesi almaya hak kazanacaksın .
Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ekonometri Bölümü bünyesinde açılmıştır. Bu programda iki dönem ders aşamasını tamamlayan öğrenciler Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı diplomasını almaya hak kazanır. Ayrıca istenildiği takdirde Uygulamalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yaparak tez hazırlandıktan sonra toplamda maksimum 1,5 ya da 2 yılda Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olunabilmektedir. Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programında şunlar öğretilir: 1) Ekonomik verilerin anlaşılması, analizi, yorumu ve tahmini için paket program kullanımı 2) Anket verilerini analiz etmek için paket program kullanımı 3) Hisse senedi ve diğer finansal yatırımlar için gerekli analiz programlarının kullanımı ile yatırım danışmanlığı 4) Portföy Analizi ve Yöntemi Stratejileri için program kullanımı 5) Her türlü veri için tahminleme yöntemlerinin kullanımı
Uygulamalı Ekonometri mezunları Yüksek Lisans derecesi alır.
Fakültelerin dört yıllık lisans mezunu olmak.