Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (50 AKTS) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı dönem projesini savunan öğrencilere Sosyoloji alanında Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Sosyoloji Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programının tüm şartlarını yerine getiren öğrenci ‘Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Diploması’ almaya hak kazanır.
Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, eğer derslerin kredi ve içerikleri bu programda verilenlerle ilişkili ise, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için: Anabilim Dalı tarafından belirlenen minimum ders yükü saatini en çok üç yarıyıl içinde tamamlamaları; kayıt oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları; en az 10 ders veya 30 kredi almaları (50 AKTS); hazırladıkları dönem projesinden (dönem projesi "başarılı" ya da "başarısız" olarak değerlendirilir) (15 AKTS) başarılı gerekmektedir.