Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Felsefe yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır. Bölümümüzde lisansüstü öğretim dili Türkçedir. Anabilim Dalımız, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi olmak üzere toplam dört Bilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunda her biri alanlarında yetkin 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi yer almaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü, 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun ve 78 ve 109 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 8. maddesinin a bendi gereğince açılmıştır. 1992 yılında kurulan Felsefe Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenciyle lisans öğretimine başlamıştır. 2017 yılı itibariyle Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü 252 lisans öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölümümüzün 2010 yılı içerisinde yaptığı başvurunun kabul edilmesi neticesinde açılan Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 2010-2011 öğretim yılında, 7 Yüksek Lisans öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır ve halen 23 Yüksek Lisans öğrencisiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzün ayrıca 2011 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümüyle ortak doktora programı vardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölümümüzde aktif 4 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bölümün ilk Doktora seviyesinde mezunlarını 2019 yılında vermesi beklenmektedir.
Eğitim-öğretim misyonumuz, sistematik ve eleştirel düşünme yeteneği ve felsefi bilgisiyle, toplumsal yaşama katkı sunabilecek, etik değerlere saygılı felsefeciler yetiştirmektir.
Vizyonumuz, Felsefe Lisansüstü eğitiminde, Türkiye’de örnek teşkil edecek bir merkez olmaktır.
Anabilim Dalımızın amacı, gerek özel gerekse toplumsal yaşamda ve özellikle de bilimsel araştırmalarda felsefeye duyulan gereksinim konusunda bir bilinç oluşturmak; “akla uygun” etkinlikte bulunmayı öğretmek; etik değerlere dayalı eylemde bulunan kişiler ve yurttaşlar yetiştirmek ve temel insan haklarının önemi ve korunması noktasında ilgi uyandırmak ve felsefe aracılığıyla daha insancıl bir dünya yaratılabileceği ve bu sayede felsefenin ülke kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar yapabileceğini göstermektir.
Bölümümüzde 1 adet lisansüstü eğitim dersliği, bölüm kütüphanesi ve öğrenciler için çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca merkez kütüphane ve bilgisayar labları yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına açıktır.