Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Eğitim süresi, iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. En az 21 krediyi tamamlayacak şekilde yedi ders ve ayrıca seminer dersi alan öğrenciler, 120 AKTS ile mezun olurlar
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve kayıt için;Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Enstitüye yatay/dikey geçişlerde; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Eğitim süresi, iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. En az 21 krediyi tamamlayacak şekilde yedi ders ve ayrıca seminer dersi alan öğrenciler, 120 AKTS ile mezun olurlar.