Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Endüstri Mühendisliği, Turizm işletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olmak. ALES (60); Mezuniyet notu (60, mülakat Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrienci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.sbe.adu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Tezli yüksek lisans programına yatay geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans tez çalışmasını (60 AKTS karşılığı) tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.