Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari koşulları (ALES_YDS vb.) yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Diğer üniversitelerin benzer nitelikteki programlarından yatay geçiş olanağı bulunmaktadır.
Tezsiz Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yükseklisans Programına başvurabilmek için Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir Yatay geçişlerde öğrencinin aldığı tüm dersleri başarmış olması en az 70 not ortalamasını tutturmuş olması şartı aranır.
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.