Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

12 lisansüstü program, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Fakülte'deki akademik personel tarafından koordine edilerek yürütülmektedir.
Programlar arası geçiş veya değişim bulunmamamaktadır. Ancak Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversitelerarası değişim mümkündür.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası ilişkiler alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
1) ALES EA (eşit ağırlık) ya da ALES Sözel sınavından en az 60 puan almış olmak 2) Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması 3) ÜDS/KPDS’den en az 50 veya eşdeğeri Yabancı Dil Sınavından buna denk puan almış olmak
Ders Muafiyeti Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders muafiyeti yapılabilmektedir. Ders Saydırma Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders saydırma yapılabilmektedir.
Mezun olabilmek için gereken en az ulusal kredi? Bölümden mezun olabilmek için mezuniyet kredisi en az 21 olmalıdır. Mezun olabilmek için gereken en az AKTS kredisi? Bölümden mezun olabilmek için en az 90 AKTS kredisi olmalıdır Mezun olabilmek için gereken en az not ortalaması? Bölümden mezun olabilmek için 70 not ortalaması şartı aranmaktadır.