Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Bilgiler

Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir. Ders dönemi, haftada 2 gün olmak üzere gündüz yürütülmektedir.
Başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisi, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Eğitim Programları ve Öğretim alanında Bilim Uzmanı
Eğitim fakültesi mezunu olmak, lisans not ortalaması en az 60 olmak, resmi olarak tanınan yabancı dil (İngilizce ) sınavlarından alınmış puanı en az 40 olmak.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrenciler başvuruları bir hafta içerisinde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması, KPDS, ÜDS'den veya YDS'den en az 55 alınması, ya da eşdeğer uluslararası bir sınavdan yeterli puanın alınması, yüksek lisans tezinin başarılı şekilde tamamlanması ve başarı ile sunulması.