Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgiler

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç düzeyde eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Anabilim dalı 04/07/1994 tarihinde Tezli Yüksek Lisans programı ile faaliyete başlamıştır. Doktora programı 17/08/1995 tarihinde açılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 2014-2015 güz yarıyılında eğitime başlamıştır. Halen 17 öğretim üyesi mevcuttur. Bugüne kadar verilen mezun sayısı tezli yüksek lisans programında 80, tezsiz yükseklisans programında 9, doktora programında 44 olup toplam mezun sayısı 133 dür. Halen anabilim dalı tezli yüksek lisans programına kayıtlı 76, tezsiz yüksek lisansta 12, doktora programına kayıtlı ise 38 öğrenci bulunmakta olup toplam öğrenci sayısı 126 dır.
Araştırmacı kimliği gelişmiş, hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bilim insanı yetiştirmek.
Uluslararası bilimsel rekabete katılabilmek İyi yetişmiş, yetenekli gençleri programlarımıza çekebilmek.
Araştırmacı yetiştirmek, Öğretim üyesi yetiştirmek, Çağın gereklerine uygun, güçlü bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak
Anabilim dalının eğitim faaliyetleri Turizm Fakültesinde yürütülmektedir. Kuşadası’nda faaliyet gösteren fakültenin sahip olduğu 18 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, kütüphanesi ve sosyal olanakları anabilim dalının ihtiyacı ölçüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına tahsis edilmektedir.
Anabilim dalının eğitim faaliyetleri Turizm Fakültesinde yürütülmektedir. Kuşadası’nda faaliyet gösteren fakültenin sahip olduğu 18 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, kütüphanesi ve sosyal olanakları anabilim dalının ihtiyacı ölçüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına tahsis edilmektedir.