Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

BİS590 Biyoistatistik Dersi

Enstitümüz Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından 2019-2020 Eğitim  –  Öğretim  Yılı   Bahar  Yarıyılında   açılacak   olan;
“BİS590 Biyoistatistik” dersi Çarşamba günleri 13.30-17.15 saatleri arasında yapılacaktır.