Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

Misyon

Lisans ve lisansüstü mezunlara yönelik lisansüstü eğitimde tercih edilen, saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, kendi potansiyellerini ortaya koyabilen, evrensel bilime katkı yapan, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen akademisyen ve uzman yetiştirmek.

Vizyon

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, mesleğinde yetkin, bilimsel düşünceye sahip, çağdaş ve iletişime açık, insani değerlere saygılı, çevre bilinci olan, etik değerlere sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, kurum kültürü olan, topluma katkıda bulunmayı benimseyen, mezunları akademik ve araştırma çevrelerince kabul gören akademisyen ve uzmanlar yetiştirerek toplum yararına sunmayı görev edinmiş bir kurum olmaktır.